Tàn Phai
Nhạc và lời: Hoàng Song Nhy ( @Hy Hoang )
Hòa âm: Hoàng Công Luận
Ca sĩ: Thương Linh
Piano: Hoàng Công Luận
Guitar: Nam Nguyễn
Keyboard: Thân Trọng Uyên Phương
Drum: Gary
Tambourine: Zeke