Nhạc và lời: Hoàng Song Nhy ( Hy Hoang )
Ca sĩ: Tuấn Ngọc
Hòa âm: Hoàng Công Luận
Piano: Hoàng Công Luận
Violin: Hoàng Công Vinh ( Vinh Hoang )
Guitar: Nam Nguyễn
Keyboard: Thân Trọng Uyên Phương
Shaker: Zeke
Drum: Gary