Sáng tác: Cung Tiến
Hòa âm: Hoàng Công Luân
Trinh bày: Trần Thu Hà
Concert Tình Ca Muôn Thuở – 10.10.2010
Cullen Performance Hall University of Houston