Tàn Phai

Tàn PhaiNhạc và lời: Hoàng Song Nhy ( @Hy Hoang )Hòa âm: Hoàng Công LuậnCa sĩ: Thương Linh Piano: Hoàng Công LuậnGuitar: Nam Nguyễn Keyboard: Thân Trọng Uyên Phương Drum: GaryTambourine: Zeke

Posted by Khanh Hoang on Saturday, June 11, 2016

Tàn Phai
Nhạc và lời: Hoàng Song Nhy ( @Hy Hoang )
Hòa âm: Hoàng Công Luận
Ca sĩ: Thương Linh
Piano: Hoàng Công Luận
Guitar: Nam Nguyễn
Keyboard: Thân Trọng Uyên Phương
Drum: Gary
Tambourine: Zeke