Phần 2

Guest Speaker Đăng Khánh

Phỏng vấn nhạc sĩ Hoàng Song Nhy

12. Một tiết mục của gia đình  Hoàng Song Nhy

13. Hòa tấu Xa Quê Hương – Đan Thọ, Xuân Tiên – Hoàng Song Nhy, Hoàng Công Vinh và Hoàng Công Luận

14. Mưa Tháng Chín – Thương Linh – Hoàng Song Nhy

15. Tàn Phai – Thương Linh – Hoàng Song Nhy

16. Vì Sao Em Buồn – Tuấn Ngọc – Hoàng Song Nhy

17. Chiều Trên Sông Daintree – Tuấn Ngọc – Nhac  Hoàng Công Vinh, Loi  Hoàng Song Nhy

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/hy.hoang.39/posts/835738503198775″ bottom=”30″]