Nhạc: Hoàng Công Vinh ( Vinh Hoang)

Lời: Hoàng Song Nhy ( Hy Hoang)
Hòa âm: Hoàng Công Luận
Ca sĩ: Tuấn Ngọc
Piano: Hoàng Công Luận
Keyboard: Thân Trọng Uyên Phương
Guitar: Nam Nguyễn
Shaker: Zeke
Drum: Gary
Mandoline: Hoàng Công Vinh