Xin mời xem chương trình VNTV phỏng vấn ca sỹ Thương Linh và Phạm Hà về Autumn Concert do Hoàng Công Luận & Friends tổ chức vào ngày 11 tháng 10 sắp đến. Mong được bạn bè thân hữu ủng hộ .