Nhạc và lời: Hoàng Song Nhy ( Hy Hoang ) Ca sĩ: Tuấn Ngọc Hòa âm: Hoàng Công Luận Piano: Hoàng Công Luận Violin: Hoàng Công Vinh ( Vinh Hoang ) Guitar: Nam Nguyễn Keyboard: Thân Trọng Uyên Phương Shaker: Zeke Drum: Gary