18 & 19  special guests : 2 Nhạc si My Hugh & Zeke
20. Medley Diễm Xưa -Thuong Linh – Trịnh Công Sơn
21. Một Mình – Thuong Linh – Thanh Tùng
22. Mộng Mơ Mùa Xuân – Tuấn Ngọc – Hoàng Việt Khanh
23. Mắt Lệ Cho Người – Tuấn Ngọc – Từ Công Phụng
24. Nỗi Lòng Người Đi – Tuấn Ngọc – Anh Bằng

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/hy.hoang.39/posts/835738629865429″ bottom=”30″]