Scarborough Fair

Một tiết mục trong đêm nhạc “Thầy Tôi”: Scarborough Fair
Singer: Hugh & Zeke
Violin: Hoàng Công Luận